dnes má meniny Vladimír
zajtra Jakub
24.7. 2019
Nebezpečný výrobok - Nafukovacie koleso
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Slovenská obchodná inšpekcia zistila, že na trhu SR sa v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, nachádza výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia a je preto výrobkom nebezpečným. Ide o nasledovnú hračku:

Nafukovacie koleso 933436012

Pôvod: Čína (uvedené na výrobku)

Nafukovacia hračka do vody v tvare kolesa, vyrobená je z plastovej priehľadnej fólie s bledozelenou potlačou a zelenej fólie. Zabalená je do plastového priehľadného vrecka s vloženou papierovou etiketou, na ktorej je uvedený názov: Swim ring 16'(41 cm) Designer.

Na zadnej strane obalu je nalepený štítok s označením výrobku: Nafukovacie koleso 933436012.


Druh nebezpečnosti:
Riziko poškodenia zdravia


Príčiny nebezpečnosti:
Skúšaním bolo zistené, že v plastovom materiáli, z ktorého je hračka zhotovená, sa nachádza nadlimitný obsah ftalátov. Konkrétne bis(2-etylhexyl) ftalát (DEHP) a di-izononyl ftalát (DINP) bol, v množstve vyššom ako povolených 0,1 hmot. %, zistený tak v plaste, z ktorého je zhotovený ventil, ako aj v plastovej fólii, z ktorej je zhotovené samotné nafukovacie koleso.


Opatrenia na ochranu trhu:
Predávajúcemu bol uložený zákaz predaja predmetných nafukovacích kolies, ktoré sa v čase šetrenia nachádzali v ponuke pre spotrebiteľa. Boli mu tiež uložené záväzné pokyny informovať spotrebiteľov, formou oznamu na PJ, o predaji nebezpečného výrobku a o možnosti jeho vrátenia späť. Prípad je ďalej v šetrení až k podnikateľskému subjektu, ktorý je zodpovedný za uvedenie tohto nebezpečného výrobku na trh SR.


Slovenská obchodná inšpekcia odporúča spotrebiteľom, ak si túto hračku zakúpili, aby ju vo vlastnom záujme prestali dávať deťom na hranie. Spotrebiteľ má právo predmetný nebezpečný výrobok vrátiť späť a pri uplatnení tohto práva mu bude vrátená kúpna cena výrobku.


Slovenská obchodná inšpekcia
august 2009