dnes má meniny Zdenka
zajtra Ľuboš
23.9. 2020
Porod lékařsky vedený a přirozený 3
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

A je tu pokračovanie článku mamičky z Prahy Porod lékařsky vedený a přirozený a Porod lékařsky vedený a přirozený 2, ktorá nám napísala, ako ona vidí problematiku klasického a alternatívneho pôrodu.

10. Okamžité přestřižení pupeční šňůry
pro:
- ???
Domněnka: z
řejmě proto, že u nás bývá zvykem rutinně aplikovat oxytocin (když jsem se ptala, zda a proč ho musím dostat, asistentka mi odpověděla „Ano, musíte, protože ho dostává každá.“...)
- aby se léky zbytečně nedostávaly do těla novorozence
proti:
-nejnovější výzkumy podporují pozdější podvázání šňůry, neboť může působit jako prevence dětské anémie způsobené nedostatkem železa

11. Odebrání dítěte od matky hned po porodu
pro:
- nejsou prostory k tomu, aby dítě bylo vyšetřeno v přítomnosti matky
- dítě potřebuje teplo (rozuměj - inkubátor)
proti:
- z psychologického hlediska se jedná o důležitý moment seznámení se
- na těle dítěte se usazují bakterie a je výhodnější, usadí-li se na něm „známé“ bakterie matky, než „cizí“ od nemocničního personálu
- z důvodu správného rozvoje kojení by dítě mělo být přiloženo k prsu nejpozději do jedné hodiny po porodu
Doporučení WHO:
Okamžitě po narození musí být dítě osušeno teplými ručníky nebo plenami a položí se matce na břicho nebo do náručí. Současně se zhodnotí zdravotní stav dítěte a zajistí se průchodnost dýchacích cest (je-li to třeba). Je důležité udržovat tělesnou teplotu dítěte. Pokles teploty dítěte může být zmírněn tělesným kontaktem mezi matkou a dítětem

A co ještě doporučuje WHO?
· Uvážit a společně naplánovat, kdo bude přítomen u jejího porodu, seznámit s tím jejího manžela (partnera), event. rodinu.
· Zhodnotit individuálně možná rizika u každé ženy a to jak při první návštěvě poradny, tak vždy při každé další návštěvě a také během porodu.
· Sledovat jak fyzickou tak psychickou kondici rodící ženy během celého porodu od počátku první až do závěru čtvrté doby porodní.
· V průběhu porodního procesu nabízet tekutiny.
· Respektovat přání ženy, kde (doma, v nemocnici...) porodit. Žena by již v průběhu těhotenství měla být nezaujatě informována o všech možnostech. Měla by znát všechna pro a proti.
· Jestliže porod probíhá bez komplikací, doporučuje se do běhu porodu nezasahovat, poskytovat péči jen nezbytně nutnou.
· Respektovat právo ženy na soukromí.
· Chování těch, kteří o ženu pečují, by mělo být empatické po celou dobu porodního procesu.
· Respektovat právo ženy vybrat si toho, kdo jí bude v průběhu porodu doprovázet.
· Poskytnout ženám tolik informací, kolik si přejí. Všechny dotazy zodpovědět, a bude-li třeba, podat vysvětlení.
· Používat pokud možno neinvazívní nefarmakologické prostředky na tlumení bolestí, např. masáž a relaxační techniky.
· Sledovat stav plodu nasloucháním (nikoli kontinuálně).
· Poskytnout ženě možnost zaujmout jakoukoli pozici během první doby porodní. Doporučit jí, aby neležela na zádech.
· Pečlivě sledovat postup první doby porodní, např. pomocí partografu vydaného WHO.
· Preventivně podat oxytocin u žen s vyšším rizikem krvácení
· Zabránit podchlazení novorozence.
· Umožnit dítěti a matce co nejdříve po narození dítěte fyzický kontakt.
. Přiložit děťátko do jedné hodiny po narození k prvnímu kojení tak jak to doporučují směrnice WHO pro podporu kojení.
· Rutinní prohlídku placenty a blan.

Sylvie Lanštiaková