dnes má meniny Želmíra
zajtra Ela
23.5. 2022
Funkcia mliečneho chrupu
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Dutina ústna predstavuje začiatok tráviacej sústavy a chrup je jej neoddeliteľnou súčasťou. Nepredstavuje však samostatnú, nezávislú jednotku, ale je jedným z mnohých orgánov, nachádzajúcich sa v dutine ústnej a s ňou susediacich, ktoré len vo vzájomnej dokonalej súhre vykonávajú správnu funkciu.

Chrup, ako súčasť dutiny ústnej sa podieľa na príjme a spracovaní potravy, s ostatnými artikulačnými orgánmi na tvorbe reči, v spolupráci s mimickými a žuvacími svalmi na formovaní kostí tváre.

Len zdravý alebo dobre ošetrený chrup môže zabezpečiť správnu funkciu počas spracovávania potravy, fonácie, predchádza vývin u komplikácií z postihnutia zubnej drene, okoločeľustným zápalom, vzniku ortodontických odchýlok a celkovým komplikáciám. Ak zub, postihnutý kazom, nie je správne ošetrený výplňou, kaz neustále pokračuje, až môže dôjsť k zápalovým zmenám na zubnej dreni a zápalovým komplikáciám lokálnym (zápal sa presúva do kosti, kde môže ohrozovať zárodok trvalého zuba) alebo celkovým. Každé zápalové ložisko môže byť zdrojom ložiskovej infekcie. V kazom postihnutom chrupe sa postupne zhoršuje rozomieľanie potravy a dieťa túto neskôr hltá v nedokonale spracovaných sústach. Preťažované sú ďalšie časti tráviaceho traktu. Vstrebávanie živín je nedokonalé a organizmus neprospieva.

Gangrenózne zuby a zvyšky zachytenej a rozkladajúcej sa potravy sú zdrojom nepríjemného zápachu. V kazových ložiskách sa potrava zvýšene zachytáva, lebo sú horšie prístupné samoočisťovaniu v ústnej dutine a zubnej kefke. Zapálené ďasná a zuby s otvorenou dreňou sú pri čistení a jedení bolestivé. Dieťa odmieta prijímanie tuhšej stravy a čistenie chrupu. Kaz pokračuje do hĺbky a šírky a šíri sa aj na iné časti chrupu.

Stratou zubov v období formovania reči je ovplyvnená tvorba linguodentálnych a labiodentálnych hlások.

Postihnutie kazom a strata zubov kompromitujú deti aj po estetickej stránke.

Dieťa, ktoré prichádza na ošetrenie s bolesťami (postihnutie zubnej drene zápalom alebo už komplikácia zápalu), zle spolupracuje pri ošetrení nielen pre bolesť, ktorú má, ale aj pre strach z novej bolesti. Ošetrenie je náročnejšie a zlou spoluprácou sťažené.

Veľmi nepriaznivou je predčasná strata zubov alebo len zmenšenie ich pozdĺžnych rozmerov (kazy na medzizubných plôškach). Rôznorodosť následkov závisí od úseku chrupu, v ktorom došlo ku strate, na zubnom veku (kedy došlo ku strate) a na usporiadaní chrupu (zubných oblúkoch). Napr. oporná zóna chrupu (zuby III, IV,V) má nielen mechanicky spracovávať potravu, ale tiež, ako iné úseky mliečneho chrupu, držať miesto pre trvalých nástupcov.

Pri predčasnej strate mliečnych zubov (viac ako dva roky pred ich výmenou) dochádza k zúženiu alebo uzavretiu vzniknutej medzery. V čase vývinu sa medzery uzatvárajú šikmým vrastaním alebo posunom zubov do medzery. Prvá trvalá stolička (6) sa posúva smerom ku stredu zuboradia a tým sa zužuje priestor opornej zóny. Následky predčasných strát postihujú nedostatkom miesta tie zuby, ktoré v príslušnom úseku chrupu prerezávajú ako posledné, t.j. v hornej čeľusti očný zub (3) a v sánke druhý črenový zub (5). Extrémne zúženie opornej zóny vytvára nedostatok miesta pre prerezávajúce zuby, ktoré prerežú mimo zubný oblúk. Rovnako môže byť postihnutý predný úsek chrupu s rezákmi, kde potom v trvalom chrupe hrozí stesnanie zubov pre nedostatok miesta. V detstve je potom nutná čeľustnoortopedická liečba.