dnes má meniny Júlia Júliana
zajtra Želmíra
22.5. 2022
Rast dieťaťa
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Rast a vývin detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou sa líši podľa toho, či ide o dieťa donosené alebo nedonosené. U dieťaťa donoseného, ale s nízkou pôrodnou hmotnosťou, je vyššia pravdepodobnosť, že sa bude vyvíjať podpriemerne. Dieťa predčasne narodené, ale s hmotnosťou primeranou gestačnému veku sa bude vyvíjať ako dieťa donosené.

Hodnotenie rastu sa u nás robí dvomi metódami:
metóda priemeru – v tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty výšky a váhy pre daný vek a smerodajná odchýlka, ktorá znamená, o koľko sa nameraný údaj môže líšiť od priemeru.
Hodnoty namerané mimo tohto rozptylu sa pokladajú za nad- alebo podpriemerné.

Príklad: 8-ročný chlapec meria 123 cm. V tabuľke si nájdeme priemernú výšku 8-ročných chlapcov, ktorá je 127,7 cm. Smerodajná odchýlka je 5,91, to znamená, že normálna výška 8-ročných chlapcov je 127,7 +/- 5,91 teda od 121,8 do 133,6 cm. Náš chlapec má teda normálnu výšku.

percentilová metóda – tiež sa posudzujú namerané hodnoty (výška, hmotnosť, proporcionalita, obvod hlavy). Pomocou tejto metódy sa vyjadruje daný rozmer v percentuálnom zastúpení k určitému veku. Namerané hodnoty pod 5, respektíve nad 95 percent sa pokladajú za pod-, prípadne nadpriemerné. Tieto hodnoty sa odčítavajú z grafu.Okrem toho, o stupni rastu a vývinu nás informuje aj tzv. kostný vek, ktorý nám hovorí o vývoji kostry (určuje sa z röntgenového snímku zápästia a ruky) a zubný vek, kde podľa počtu prerezaných zubov sa dá určiť zubná zrelosť (každý zub sa začne prerezávať v určitom časovom období).


pošli na vybrali.sme.sk


Zdieľať