dnes má meniny Viola
zajtra Gertrúda
18.5. 2022
Patológia menštruačného cyklu
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Poruchy menštruačného cyklu patria spolu so zápalovými a nádorovými ochoreniami k najčastejším gynekologickým ochoreniam. Rozlišujú sa podľa klinických príznakov, podľa krvácania, ale ich príčina vzniku nie je jasne definovaná a často je viacpríčinná. Následky porúch menštruačného cyklu sa prejavujú celkovo na telesnom ale aj na duševnom stave pacientky. Na poruchách sa zúčastňuje, ako sme povedali viac činiteľov: žľazy s vnútornou sekréciou, mozgová kôra, hypotamus, maternica, vnútorné aj vonkajšie prostredie.

Na pravidelnosť ale aj nepravidelnosť menštruačného krvácania vplývajú aj psychické podnety. Je napr. známe že ženy, ktoré boli počas II.svetovej vojny väznené v koncentračných táboroch hneď v začiatkoch prestali mať menštruáciu kvôli stresu, ktorý podstupovali a neskôr aj kvôli tomu, že trpeli podvýživou. Ako ďalší prípad sú mladé dievčatá trpiace mentálnou anorexiou, t.j. vedomé odmietanie jedla v domnení, že trpia nadváhou a ak aj príjmu nejaké to jedlo, vzápätí sa ho vedome snažia vyvracať. Tieto dievčatá väčšinou ani nemajú menštruáciu a sú extrémne vychudnuté. Tento stav voláme
amenorea a kachexia.

Pri určení diagnózy porúch menštruácie sa používajú tieto vyšetrovacie metódy:
- anamnéza... t.j. pohovor s pacientkou
- celkové gynekologické vyšetrenie, vrátane ultrazvukového vyšetrenia
- hormonálne vyšetrenie z krvi pacientky a odber funkčnej cytológie
- vyšetrenie sliznice maternice(endometria) -odber vzorky na histologické vyšetrenie
- laparoskopické vyšetrenie
- vyšetrenie počítačovým tomografom alebo nukleárnou magnetickou rezonanciou

Vždy je treba určiť čin ide o ovulačný (t.j. ovulácia prebehla) alebo anovulačný (t.j. k ovulácií v danom cykle nedošlo) cyklus. Normálna menštruácia je pravidelná,  t.j. opakuje sa v pravidelných intervaloch, zväčša 28 - 30 dní, dľžka krvácania sa pohybuje okolo 4 - 7 dní.

V normálne prebiehajúcom menštruačnom cykle nastáva ovulácia na 14. deň, t.j. v strede a býva vo veľkom percente nemenná, t.j. na 14 deň. Tento stav považujeme za normálny a hocijaké odchýlky treba posudzovať individuálne u každej pacientky. Nie všetky odchýlky treba hneď posudzovať ako patológiu.

Všetky patológie ohľadne menštruačného cyklu môžeme jednoducho rozdeliť do nasledujúcich skupín:
Poruchy intenzity krvácania:
HYPOMENOREA
- sa vyznačuje tým, že menštruácia príde načas a je pravidelná, ale jej intenzita je slabá, cca. 1 - 2 dni

HYPERMENOREA
- takisto ide o pravidelnú nepredĺženú menštruáciu, krvácanie príde načas - jeho intenzita ale býva silná

MENORÁGIA
- ide o silné a predĺžené krvácania

PREDMENŠTRUAČNÉ KRVÁCANIE
- keď žena začne neočakávane krvácať 3 - 10 dní pred termínom menštruácie, ktorá dovtedy bola pravidelná

POMENŠTRUAČNÉ KRVÁCANIE
- pokračuje aj po skončení normálnej menštruácie, príčinou je väčšinou predĺžené odlučovanie sliznice maternice

Poruchy rytmu krvácania:
OLIGOMENOREA
- zriedkavá menštruácia, sa vyskytuje v predĺženom menštruačnom cykle, ktorý trvá viac ako 35 dní, cyklus môže varírovať od 5 týždňov do 3 mesiacov. Ak sa menštruácia nedostaví viac ako 3 mesiace, hovoríme že ide o sekundárnu

AMENOREU
- nedostavenie sa menštruácie vôbec

POLYMENOREA
- častá menštruácia, menštruačný cyklus je skrátený - t.j trvá menej ako 23 dní.

Fyziologicky sa môže vyskytnúť v puberte alebo pred nástupom menopauzy
PRAVIDELNÝ ANOVULAČNÝ CYKLUS - je to menštruácia, pri ktorej nedochádza k ovulácií. Vyskytuje sa v puberte a v premenopauzálnom období. Odlučovanie sliznice maternice prebieha nie na základe ovulácie, ale preto, že keď v tomto cykle dochádza k ovulácií (k prasknutiu folikulu), tento následne pretrváva, redukuje vysokú hladinu estrogénov - ich účinkom dochádza k odlúčenie sliznice maternice a ku krvácaniu

AMENOREA
- porucha, s ktorou sa gynekológ stretáva veľmi často. Ide o to, že menštruácia sa nedostaví vôbec alebo vynechá. Ak dievča v puberte vôbec nedostane menštruáciu a nestane sa tak ani neskôr - hovoríme, že ide o primárnu amenoreu.

Ak žena prestane mať menštruáciu po tom, čo ju mala pravidelne - hovoríme, že ide o sekundárnu amenoreu. Príčiny nedostavenia sa menštruácie môžu byť pri poruchách centrálnej nervovej sústavy, pri poruchách vaječníkov a maternice, pri rôznych endokrynologických ochoreniach, ale aj pri celkových ochoreniach tela, taktiež môžu nastať na základe psychického pôsobenia DYSMENOREA - bolestivá menštruácia. Žena udáva bolesti v krížoch, podbruší a stehnách. Okrem toho môžu byť prítomné príznaky ako je zvracanie, bolesti hlavy, niekedy sa zjavujú aj kolapsy. Dysmenorea môže byť funkčná a organická.
Funkčná dysmenorea postihuje najmä ženy od 18 - 30 rokov. Po gravidite a pôrode sa stav zlepšuje. Ako príčina sa uvádza porucha endokrynnej rovnováhy a zvýšené vylučovanie látky Prostaglandínu (PGA), ktorý spôsobuje nedokrvenie maternice s následnými ischemickými bolesťami.
Organická dysmenorea sa často vyskytuje ako súčasť iných ochorení. Ako príčina môže byť nesprávne uloženie maternice, endometrióza, myómy, zápaly genitálu, zrasty po operačných výkonoch v oblasti malej panvy. V liečbe sa uplatňujú rôzne analgetiká, blokátory syntézy prostaglandínov (napr. kyselina acetylsalicilová - ACYLPIRIN), aplikácia tepla, balneoterapia. V prípade neúspechu sa využívajú hormonálne preparáty, najčastejšie nasadenie antikoncepčných preparátov KLIMAKTERICKÝ SYNDRÓM - súbor príznakov, ktoré postihujú ženu v preperimenopauzálnom a postmenopauzálnom období. Klimakterické ťažkosti trvajú pol roka až dva roky, zriedkakedy dlhšie. Sem patria:
neurovegetatívne príznaky: návaly tepla, potenie, závraty, migréna;
psychoneurotické príznaky: strácanie pamäti, náladovosť, podráždenosť;
somatické príznaky: poruchy menštruačného krvácania - silná menštruácia, vynechanie a znova sa objavenie menštruácie, dlhodobé krvácanie z rodidiel atdˇ.

MUDr. Peter TRAJANOV