dnes má meniny Sláva Slávka
zajtra Judita
18.12. 2018
Bilingválni ľudia majú pred ostatnými náskok, hovoria aktuálne prieskumy
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Angličtina síce nie je ani voda, ani vzduch, ale život bez nej je tiež takmer nemožný. Kto ju neovláda, má komplikovanú pozíciu nielen na pracovnom trhu, ale vôbec v živote. Nevie si prečítať zahraničné stránky, je ukrátený aj o nové kontakty s ľuďmi, či zahraničné kultúrne stimuly. Kým pre dospelých je učenie námaha, pre deti môže byť hrou.

Stačí len vyberať správne.

Schopnosť rozumieť a vyjadrovať sa okrem materinského aj iným jazykom prináša do života človeka rad benefitov.

„Niekoľkoročný výskum, ktorý sme robili, potvrdil nielen to, že deti sú prirodzene schopné byť multilingválne, ale že stimuláciou tejto schopnosti im navyše pomáhame zdokonaľovať aj mentálny a osobný vývin. Pretožeľudia, ktorí sú skutočne bilingválni, majú širší rozhľad, vidia svet z viacerých pohľadov, sú tolerantnejší, vedia sa lepšie vyjadrovať. Majú skrátka celý rad ďalších zručností, ktoré im pomôžu uplatniť sa v živote,“ hovorí Helen Doron, lingvistka, ktorá priniesla unikátnu metódu výučby angličtiny aj na Slovensko.

Základom je hudba

Helen sa do vypracovania revolučného spôsobu učenia angličtiny pustila pred 30 rokmi, na základe skúsenosti so svojou dcérou. Ella mala štyri roky, keď ju mama prihlásila na hodiny hry na husliach podľa metódy Suzuki. Fungovalo to, dievčatko síce nepoznalo noty, ale naučilo sa ovládať hudobný nástroj. Vtedy si Helen uvedomila, že učiť dieťa cudzí jazyk súčasne s materinským môže fungovať rovnako dobre.

Výskumy a vedecké zistenia jej hypotézu podporovali. Napríklad podľa štúdie Johnsona a Newporta je mozog najlepšie pripravený osvojovať si cudzí jazyk do siedmeho roku života s tým, že čím sú deti mladšie, tým ľahšie sa učia cudzie reči, ak sú im pravidelne a systematicky vystavované. Helen začala pracovať s malými skupinkami detí, vytvorila špeciálne učebné materiály a začala učiť angličtinu metódou, ktorá je postavená na prirodzenej schopnosti detí učiť sa prostredníctvom opakovaného počúvania, rytmu, pesničiek a hier. Zjednodušene povedané, deti sa bavili a ani nevedeli ako, učili sa.

Presne na mieru

Systém, ktorý Helen Doron vypracovala, sa stále zdokonaľuje a prispôsobuje potrebám doby. Učenie v skupinkách po štyroch až ôsmich deťoch umožňuje individuálny prístup ku každému z nich a na hodinách môžu byť prítomní aj rodičia.

Centrá Helen Doron máme po celom Slovensku a učia v nich certifikovaní lektori,“ vysvetľuje hlavná metodologička jazykovej školy Katalin Deák. „Učenie angličtiny metódou Helen Doron je vlastne hrou - okrem inovatívnych vyučovacích materiálov využíva aj rytmus, pohyb a hudbu. V triedach deti pracujú s pracovnými zošitmi a rôznymi špeciálne vyvinutými pomôckami, doma zas počúvajú CD alebo sa učia hraním cez originálne mobilné aplikácie. Všetky tieto aktivity upevňujú pamäťové stopy už naučeného a zároveň prehlbujú schopnosť hovoriť so správnym prízvukom.“

Viac jazykov – bohatší život

Je dokázané, že bilingválni študenti sú lepší v riešení úloh, ktoré vyžadujú flexibilitu myslenia, vykazujú sociálnu empatiu už v ranom veku, rýchlejšie sa rozhodujú, bez problémov „prepínajú“ z jednej úlohy na druhú, zvládajú robiť viacero vecí naraz a vedia tiež rýchlo oddeliť podstatné informácie od nepodstatných.

„Toto všetko sa dá dosiahnuť, ak sa dieťa učí spolu s materinským aj cudzí jazyk, napríklad už všade potrebnú angličtinu. Je dobré využiť na to vek, kedy je ešte prirodzene zvedavé a túži spoznávať nové veci. Môžete sa tiež prihlásiť na ukážkovú hodinu zadarmo, aby ste sa spolu s vašim drobcom presvedčili sami. V dospelosti to už nikdy nebude také prirodzené a také ľahké,“ uzatvára Katalin Deák.

PR